เมล็ดพันธุ์ไทยคุณภาพดี
เทคนิคการปลูกให้ได้คุณภาพ
เทคนิคการใช้ปุ๋ย
 
ผู้ชม
วันนี้ 236
เมื่อวาน 226
ทั้งหมด 854,806
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 236
เมื่อวาน 229
ทั้งหมด 895,653

   บริษัท ทองไทยซีดส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการสร้างตราสินค้าไทย/แบรนด์ไทย (Thailand Brand) และพัฒนาระบบ การกระจายสินค้าในเวียดนาม เมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง ตรา "ทองไทย" ผลิตภายใต้สภาพพื้นที่และภูมิอากาศ ที่เหมาะสมในประเทศไทย ได้แก่ เมล็ดพันธุ์แตงโม แตงกวา พริก มะเขือเทศ เมล่อน แคนตาลูป ฯลฯ

 เมล็ดพันธุ์พริก
เมล็ดพันธุ์พริกชี้ฟ้า "ไทย ไหม 089 ”ต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ทรงพุ่มใหญ่ ติดผลดกและสม่ำเสมอ ผลชูเหนือทรงพุ่ม ผลดิบสีเขียว-สีเขียวเข้ม ผลสุกสีแดงสด ยาว  8 - 9 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 65 - 80 วัน หลังย้ายกล...
เมล็ดพันธุ์พริกชี้ฟ้า "ไทย ไหม 189 ”ต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ทรงพุ่มใหญ่ ติดผลดกและสม่ำเสมอ ผลชูเหนือทรงพุ่ม ผลดิบสีเขียว-สีเขียวเข้ม ผลสุกสีแดงสด ยาว  9 - 10 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 70 - 80 วัน หลังย้ายก...
 เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป
เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป "มิลต์กี้  222"ผลทรงกลม  ผิวเรียบสีขาวครีม  เนื้อสีทอง  กลิ่นหอมมาก  เนื้อกรอบ  ความหวาน 14-16 บริกซ์ น้ำหนักผล 1.5 - 2.0 กก อายุเก็บเกี่ยว 58-62 วัน ...
เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป "ทองคำ 999"ผลทรงกลม  ผิวเรียบสีทอง  เนื้อสีทอง  กลิ่นหอมมาก  เนื้อกรอบ  ความหวาน 15-17 บริกซ์ น้ำหนักผล 1.5 - 2.0กก อายุเก็บเกี่ยว 58-62 วัน หลังหยอดเมล็ด
 เมล็ดพันธุ์เมล่อน
เมล็ดพันธุ์เมล่อน "ทูมูน 888"ผลทรงกลม  ผิวสีเขียวลายตาข่าย  เนื้อสีเขียวสวย  กลิ่นหอม   ความหวาน 14-16 บริกซ์ น้ำหนักผล 2.0 - 2.2กก อายุเก็บเกี่ยว 75-80 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์เมล่อน  "ทูเลิฟ  999"ผลทรงกลม  ผิวสีเขียวลายตาข่าย  เนื้อสีทองสวย  กลิ่นหอม   ความหวาน 13-14 บริกซ์ น้ำหนักผล 2.0 - 2.2กก อายุเก็บเกี่ยว 75-80 วัน หลังหยอ...
 เมล็ดพันธุ์แตงโม
เมล็ดพันธุ์แตงโม "ทองไทย 222"ผลทรงยาวรี ผิวสีเขียวเข้ม ลายเส้นสีดำ เนื้อแน่นสีแดงเข้ม หวานกรอบ เปลือกบาง ติดผลดก 3-4 ผลต่อต้น ขนาดผล 4-6 กก. อายุเก็บเกี่ยว 55-58 วัน หลังหยอดเมล็ด ผลผลิต 25-30 ตัน/เฮก...
เมล็ดพันธุ์แตงโม "ทองไทย 444"ผลทรงยาวรี ผิวสีเขียวเข้ม ลายเส้นสีดำ เนื้อแน่นสีแดงเข้ม หวานกรอบ เปลือกบาง ติดผลดก 3-4 ผลต่อต้น ขนาดผล 4-6 กก. อายุเก็บเกี่ยว 55-58 วัน หลังหยอดเมล็ด ผลผลิต 25-30 ตัน/เฮก...
เมล็ดพันธุ์แตงโม "ทองไทย 466"ผลทรงยาวรี ผิวสีเขียวเข้ม ลายเส้นสีดำ เนื้อแน่นสีแดงเข้ม หวานกรอบ เปลือกบาง ติดผลดก 3-4 ผลต่อต้น ขนาดผล 4-6 กก. อายุเก็บเกี่ยว 58-65 วัน หลังหยอดเมล็ด ผลผลิต 25-30 ตัน/เฮก...
เมล็ดพันธุ์แตงโม "ทองไทย 566"ผลทรงยาวรี ผิวสีเขียวเข้ม ลายเส้นสีดำ เนื้อแน่นสีแดงเข้ม หวานกรอบ เปลือกบาง ติดผลดก 5-7 ผลต่อต้น ขนาดผล 4-6 กก. อายุเก็บเกี่ยว 58-65 วัน หลังหยอดเมล็ด ผลผลิต 30-35 ตัน/เฮก...
เมล็ดพันธุ์แตงโม "ไทย คริมสัน 389"ผลทรงกลมรี  เปลือกสีเขียวสลับแถบลายสีเขียวเข้ม เนื้อแดงจัด ความหวานประมาณ 13 บริกซ์ น้ำหนักผลโดยเฉลี่ย 6-8 กก. สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นาน ทนทานต่อการขนส่งได้เป็นอ...
เมล็ดพันธุ์แตงโม "ไทย คริมสัน 489"ผลทรงรูปไข่ เปลือกสีเขียวสลับแถบลายสีเขียวเข้ม เนื้อแดงจัด ความหวานประมาณ 13 บริกซ์ น้ำหนักผลโดยเฉลี่ย 3-5 กก. สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นาน ทนทานต่อการขนส่งได้เป็นอย่างด...
 เมล็ดพันธุ์แตงกวา
เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ไทย กรีน 200" ลักษณะ ผลทรงกระบอก ผิวสีเขียว ไหล่เชียวเข้ม เนื้อหนา ไส้ตัน น้ำหนักดี ขนาดผลยาว 18-20 ซม. ติดผลดกอายุเก็บเกี่ยว 30-35 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์แตงกวา "หงษ์ทอง 111" ลักษณะ ผลทรงกระบอก ผิวสีเขียว ไหล่เชียวเข้ม เนื้อหนา ไส้ตัน น้ำหนักดี ขนาดผลยาว 18-20 ซม. ติดผลดก อายุเก็บเกี่ยว 30-35 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์แตงกวา "หงษ์ทอง /222" ผลสีเขียวเข้ม ทรงกระบอก ขึ้นค้างเก่ง แตกแขนงดี แข็งแรง ความยาว 19- 22ซม. อายุเก็บเกี่ยว 30 - 35 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์แตงกวา "หงส์ทอง 333" ผลทรงกระบอก ผิวสีเขียว ไหล่เชียวเข้ม เนื้อหนา ไส้ตัน น้ำหนักดี ขนาดผลยาว 19-22 ซม.ผลคอดน้อย ติดผลดก อายุเก็บเกี่ยว 30-35 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์แตงกวา "หงส์ทอง 444" ขนาดผลยาว 20-23 ซม.ผลทรงกระบอก ผิวสีเขียว ไหล่เชียวเข้ม เนื้อหนา ไส้ตัน น้ำหนักดี ผลคอดน้อย ติดผลดก อายุเก็บเกี่ยว 30-35 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์แตงกวา "หงส์ทอง 555" ขนาดผลยาว 20-22 ซม.ผลทรงกระบอก ผิวสีเขียว ไหล่เชียวเข้ม เนื้อหนา ไส้ตัน น้ำหนักดี ผลคอดน้อย ติดผลดก อายุเก็บเกี่ยว 30-35 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ทองไทย 367" ขนาดผลยาว 20-22 ซม.อายุเก็บเกี่ยว 30-35 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์แตงกวา "หงษ์ทอง 239" ผลสีเขียวเข้มทรงกระบอก ขึ้นค้างเก่ง แตกแขนงดี แข็งแรง ความยาว 15-18ซม. อายุเก็บเกี่ยว 33 - 35 วัน หลังหยอดเมล็ด
เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ไทยไหม 999"ผลยาว 15-18ซม. ผลสีเขียวเข้มทรงกระบอก ขึ้นค้างเก่ง แตกแขนงดี แข็งแรง อายุเก็บเกี่ยว 33 - 35 วัน หลังหยอดเมล็ด
 เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ  “ราชินี TT 150”ผลกลมรี สีแดงสด รสชาดเปรี้ยวอมหวาน  เหมาะสำหรับรับประทานสด น้ำหนักผล 10-15 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 75-80 วัน หลังย้ายกล้า
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ . “ไทยเรด TT 950”ผลกลม  สีแดงสด น้ำหนักผล 100-110 กรัม อายุเก็ยว 65-70 วัน หลังย้ายกล้า


Kỹ thuật trồng ớt chỉ thiên,kỹ thuật trồng ớt chỉ thiên,trồng ớt chỉ thiên ở miền bắc,trồng ớt chỉ thiên trong chậu,hat giong ot cay,hat giong ot,hat giong ot ngot,hat giong ot chuong,mua hat giong ot chi thien,giống ớt hiểm,hạt ớt hiểm,ớt hiểm,ot hiem,giống ớt chỉ thiên,hạt giống ớt chỉ thiên,hạt ớt chỉ thiên,ớt chỉ thiên, mua bán hạt giống ớt,mua bán giống ớt,mua bán hạt ớt,mua hạt giống ớt,bán hạt giống ớt,mua hạt giống ớt,mua giống ớt,bán hạt giống ớt,bán giống ớt,bán hạt ớt,trồng ớt xuất khẩu,trồng ớt chỉ thiên,kỹ thuật trồng ot,trồng ớt chỉ thiên ở miền bắc,trồng ớt trong chậu,hạt giống dưa hấu,hạt giống dưa leo, hạt giống ớt 
 
เว็บสำเร็จรูป
×